Đối tác

The London Tea Exchange, Redstrike, UK Export Champions

Thực hiện

Tháng 11 . 2020

Dự án

Hợp tác Việt - Anh: British – Vietnamese Cultural & Creative Exchange

Tư vấn, hợp tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và chuỗi sự kiện, hội thảo kết nối các doanh nghiệp trong nước và quốc tế với sự tham gia của các đối tác lớn từ Ả Rập và hơn 100 doanh nghiệp Anh Quốc.
Image
Image
Image