Khách hàng

Allied BioScience

Thực hiện

Tháng 4 . 2021

Dự án

Prevent Covid-19 in Vietnam

Tư vấn, mở rộng thị trường cho sản phẩm lớp phủ kháng virus của Công ty Allied BioScience, Hoa Kỳ

Đối tác: McLaren Group, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
Image
Image
Image