Quy mô dự án

Khoảng 30ha

Thực hiện

Tháng 4 . 2020 - nay

Dự án

Khu Nghỉ dưỡng Chăm sóc sức khỏe LUNE VALLEY WELLNESS RETREAT Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Tư vấn xây dựng chủ đề và mô hình sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa tại địa chỉ du lịch nổi tiếng của Cẩm Thủy, Thanh Hóa: Suối Cá Thần Cẩm Lương.

Đối tác: AGS

Image
Image
Image
Image