Quy mô dự án

Khoảng 500ha

Thực hiện

Tháng 9 . 2020 - nay

Dự án

Khu du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa THIÊN ĐƯỜNG THỰC VẬT CỦA YERSIN - LE PARADIS DE YERSIN

Tư vấn xây dựng chủ đề (concept) và mô hình sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm Dự án Khu sinh thái, du lịch, vui chơi-giải trí, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hoá địa phương đảm bảo gìn giữ môi trường tự nhiên của rừng đặc dụng và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần bản địa.

Đối tác: AGS, studioMilou

Image
Image
Image
Image
Image