Khách hàng

Sở Văn hóa - Du lịch Hà Giang

Thực hiện

Tháng 4 . 2020 - nay

Dự án

Khinh khí cầu Bay trên Cao nguyên đá, Đồng Văn, Hà Giang

Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh và vận hành mô hình du lịch Khinh khí cầu ngắm cảnh tại Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

Đối tác: Lighter than Air

Image
Image
Image
Image