dịch vụ tư vấn

Với những kinh nghiệm đa ngành tích lũy trong hai mươi năm đầu tiên của thiên niên kỷ 2000 của đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia uy tín, Công ty Tư vấn QP Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn về:
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Khinh khí cầu Bay trên Cao nguyên đá, Đồng Văn, Hà Giang

01

Đầu tư & Phát triển Dự án

Tư vấn đầu tư phát triển dự án du lịch và công nghiệp sáng tạo trong nước; tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược đầu tư, phát triển kinh doanh tại thị trường quốc tế.

Tư vấn về lĩnh vực đầu tư, cơ hội hợp tác và chiến lược truyền thông tiếp thị cho các doanh nghiệp quốc tế muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam.

01

Đầu tư & Phát triển Dự án

Tư vấn đầu tư phát triển dự án du lịch và công nghiệp sáng tạo trong nước; tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam có chiến lược đầu tư, phát triển kinh doanh tại thị trường quốc tế.

Tư vấn về lĩnh vực đầu tư, cơ hội hợp tác và chiến lược truyền thông tiếp thị cho các doanh nghiệp quốc tế muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam.
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Khinh khí cầu Bay trên Cao nguyên đá, Đồng Văn, Hà Giang

02

Quản trị Giáo dục

Tư vấn về mô hình giáo dục, tầm nhìn đào tạo, quản trị và vận hành bộ máy giáo dục quy mô vừa và lớn

Tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng cho các chủ thể giáo dục và tổ chức, triển khai các hoạt động giáo dục khai phóng
This image for Image Layouts addon
Chuyên đề “Triết lý mới trong giáo dục với các góc nhìn về đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam và các mô hình tiêu biểu” trên Tạp chí Tinh hoa (số 04) với sự tham gia của các nhà tư tưởng, nhà nghiên cứu và nhà quản lý giáo dục hàng đầu Việt Nam.

02

Quản trị Giáo dục

Tư vấn về mô hình giáo dục, tầm nhìn đào tạo, quản trị và vận hành bộ máy giáo dục quy mô vừa và lớn

Tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng cho các chủ thể giáo dục và tổ chức, triển khai các hoạt động giáo dục khai phóng
This image for Image Layouts addon
Chuyên đề “Triết lý mới trong giáo dục với các góc nhìn về đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam và các mô hình tiêu biểu” trên Tạp chí Tinh hoa (số 04) với sự tham gia của các nhà tư tưởng, nhà nghiên cứu và nhà quản lý giáo dục hàng đầu Việt Nam.
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Quỹ Giải thưởng VinFuture

03

Trách nhiệm xã hội

Tư vấn cho cá nhân/tổ chức có mong muốn sử dụng nguồn lực từ sự thịnh vượng của cá nhân, tổ chức để xây dựng nên một di sản có khả năng tồn tại, phát triển lâu dài, mang bản sắc, tinh thần cá nhân/tổ chức sáng lập và đem lại giá trị cho xã hội, góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

03

Trách nhiệm xã hội

Tư vấn cho cá nhân/tổ chức có mong muốn sử dụng nguồn lực từ sự thịnh vượng của cá nhân, tổ chức để xây dựng nên một di sản có khả năng tồn tại, phát triển lâu dài, mang bản sắc, tinh thần cá nhân/tổ chức sáng lập và đem lại giá trị cho xã hội, góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Quỹ Giải thưởng VinFuture

04

Quản trị tối ưu
Phát triển đội ngũ

Tư vấn xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị và phát triển nguồn nhân lực tiềm năng cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Phát triển đội ngũ Cán bộ điều hành cho Giải Vô địch Thế giới Đua xe Công thức 1 tại Việt Nam (từ 6 cán bộ chủ chốt lên đội ngũ 82 CBĐH cao cấp và 1180 CBĐH được chứng nhận của Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA chỉ trong thời gian 6 tháng)

04

Quản trị tối ưu
Phát triển đội ngũ

Tư vấn xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị và phát triển nguồn nhân lực tiềm năng cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Phát triển đội ngũ Cán bộ điều hành cho Giải Vô địch Thế giới Đua xe Công thức 1 tại Việt Nam (từ 6 cán bộ chủ chốt lên đội ngũ 82 CBĐH cao cấp và 1180 CBĐH được chứng nhận của Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA chỉ trong thời gian 6 tháng)
This image for Image Layouts addon
Đội ngũ nhân sự cấp cao điều hành Giải Vô địch thế giới Đua xe Công thức 1 tại Việt Nam, được đào tạo và phát triển bởi Công ty TNHH Hiệp hội thể thao Xe động cơ VMA

05

Quản trị nhân tài

Tư vấn về mô hình quản trị nhân tài; tư vấn xây dựng chiến lược toàn diện trong việc tuyển dụng, đào tạo, quản trị, duy trì và phát triển nhân tài cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.

05

Quản trị nhân tài

Tư vấn về mô hình quản trị nhân tài; tư vấn xây dựng chiến lược toàn diện trong việc tuyển dụng, đào tạo, quản trị, duy trì và phát triển nhân tài cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
This image for Image Layouts addon
Đội ngũ nhân sự cấp cao điều hành Giải Vô địch thế giới Đua xe Công thức 1 tại Việt Nam, được đào tạo và phát triển bởi Công ty TNHH Hiệp hội thể thao Xe động cơ VMA

06

TRUYỀN THÔNG
& MARKETING TÍCH HỢP
(IMC, MARCOM & BRANDING)

Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông marketing tích hợp; chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt và chiến dịch marketing hiệu quả
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Amazing Hà Giang

06

TRUYỀN THÔNG
& MARKETING TÍCH HỢP
(IMC, MARCOM & BRANDING)

Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông marketing tích hợp; chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt và chiến dịch marketing hiệu quả
This image for Image Layouts addon
Dự án tiêu biểu: Amazing Hà Giang
This image for Image Layouts addon
Dự án đang triển khai: Mầm Craft Distillery và Mỹ Loan Silk

07

Hỗ trợ khởi nghiệp

Tư vấn cho các công ty khởi nghiệp có tầm nhìn, hoài bão; đặc biệt hỗ trợ tư vấn miễn phí và cung cấp văn phòng cho các start-up khởi đầu bằng IP, bằng các phát minh sáng tạo của mình và có hoài bão nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam, phát huy trí tuệ Việt Nam

07

Hỗ trợ khởi nghiệp

Tư vấn cho các công ty khởi nghiệp có tầm nhìn, hoài bão; đặc biệt hỗ trợ tư vấn miễn phí và cung cấp văn phòng cho các start-up khởi đầu bằng IP, bằng các phát minh sáng tạo của mình và có hoài bão nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam, phát huy trí tuệ Việt Nam
This image for Image Layouts addon
Dự án đang triển khai: Mầm Craft Distillery và Mỹ Loan Silk

08

Chiến lược thương hiệu quốc gia

Tư vấn tổ chức các chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua chuỗi hoạt động kết nối đa ngành, đa nền tảng và xúc tiến đầu tư, tiếp thị mang tầm quốc gia và quốc tế
This image for Image Layouts addon
Dự án tổ chức Chuỗi sự kiện giao lưu hợp tác văn hóa sáng tạo Việt – Anh

08

Chiến lược thương hiệu quốc gia

Tư vấn tổ chức các chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua chuỗi hoạt động kết nối đa ngành, đa nền tảng và xúc tiến đầu tư, tiếp thị mang tầm quốc gia và quốc tế
This image for Image Layouts addon
Dự án tổ chức Chuỗi sự kiện giao lưu hợp tác văn hóa sáng tạo Việt – Anh